• /'ə:θkweik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự động đất, sự địa chấn
  (nghĩa bóng) sự chấn động (xã hội...)

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  địa chấn
  earthquake center
  tâm địa chấn
  động đất
  earthquake acceleration
  gia tốc động đất
  earthquake behaviour
  diễn biến động đất
  earthquake behaviour
  tình trạng động đất
  earthquake center
  tâm động đất
  earthquake center
  trung tâm động đất
  earthquake class
  cấp động đất
  earthquake damage
  thiệt hại do động đất
  earthquake design
  thiết kế động đất
  earthquake force
  lực động đất
  earthquake forces
  các lực động đất
  earthquake forces
  lực động đất
  earthquake intensity
  cấp động đất
  earthquake intensity
  cường độ động đất
  earthquake intensity scale
  thang cường độ động đất
  earthquake load
  tải trọng của động đất
  earthquake load
  tải trọng động đất
  earthquake loading
  lực động đất
  earthquake magnitude
  cấp động đất
  earthquake period
  quãng thời gian động đất
  earthquake proof
  chống động đất
  earthquake proof building
  nhà chống động đất
  earthquake proof construction
  công trình chống động đất
  earthquake proof foundation
  móng chống động đất
  earthquake record
  sự ghi động đất
  earthquake resistance
  sự chống động đất
  earthquake resistant
  chịu động đất
  earthquake resistant
  chống động đất
  earthquake resistant design
  thiết kế chống động đất
  earthquake resistant frame
  vành đai chống động đất
  earthquake resistant horizontal floor frame
  vành đai ngang chống động đất
  earthquake resistant structure
  kết cấu chống động đất
  earthquake response spectrum
  phổ phản ứng động đất
  earthquake stress
  nội lực động đất
  earthquake stress
  ứng suất do động đất
  earthquake stress
  ứng suất động đất
  earthquake zone
  khu động đất
  earthquake-proof
  chống động đất
  earthquake-proof building
  nhà chịu động đất
  intensity of earthquake
  cấp động đất
  intensity of earthquake
  cường độ động đất
  laser earthquake alarm
  máy dự báo động đất laze
  man-made earthquake
  động đất nhân tạo
  safe shutdown earthquake
  vụ động đất (nhân tạo) theo thiết kế
  scale of earthquake intensity
  thang cường độ động đất
  submarine earthquake
  động đất dưới biển
  swarm earthquake
  động đất hàng loạt
  volcanic earthquake
  động đất núi lửa
  sự động đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X