• /¸silek´tiviti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chọn lọc
  Độ chọn lọc (khả năng của máy thu khi nhận và phát tin tức mà không bị các trạm khác làm nhiễu)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khả năng lựa chọn
  tính lựa chọn

  Xây dựng

  khả năng chọn lọc

  Điện lạnh

  tính lọc lựa (của một mạch)

  Kỹ thuật chung

  độ chọn lọc

  Giải thích VN: Khả năng tương đối của một máy thâu để lựa chọn tín hiệu có tần số mong muốn và bỏ các tín hiệu có tần số khác.

  adjacent channel selectivity
  độ chọn lọc kênh lân cận
  overall selectivity
  độ chọn lọc toàn bộ
  receiver selectivity
  độ chọn lọc máy thu
  selectivity of a receiver
  độ chọn lọc máy thu

  Kinh tế

  tính lựa chọn
  geographic selectivity
  tính lựa chọn cao theo khu vực

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X