• /si´mæntiks/

  Thông dụng

  Cách viết khác semasiology

  Danh từ, số nhiều dùng như số ít

  Ngữ nghĩa học

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán logic ) ngữ nghĩa học

  Kỹ thuật chung

  ngữ nghĩa học
  architectural semantics
  ngữ nghĩa học kiến trúc
  axiomatic semantics
  ngữ nghĩa học tiên đề
  Common Transport Semantics (IBM) (CTS)
  Ngữ nghĩa học truyền tải chung (IBM)
  Document Style Semantics and Specifications Language (DSSSL)
  ngôn ngữ đặc tả và ngữ nghĩa học theo phong cách tư liệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X