• /¸æksiə´mætik/

  Thông dụng

  Cách viết khác axiomatical

  Tính từ

  Rõ ràng, hiển nhiên, tự nó đã đúng
  (toán học) (thuộc) tiên đề
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) có nhiều châm ngôn, có nhiều phương ngôn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tiên đề
  AADL (axiomaticarchitecture description language)
  ngôn ngữ mô tả kiến trúc tiên đề
  axiomatic architecture description language (AADL)
  ngôn ngữ mô tả kiến trúc tiên đề
  axiomatic system
  hệ tiên đề
  bases of an axiomatic system
  cơ sở của một hệ tiên đề
  formal axiomatic
  hệ tiên đề hình thức

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X