• /kən´stitjuənt/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cấu tạo, hợp thành, lập thành
  the constituent elements of air
  những phần tử cấu tạo không khí
  Có quyền bầu cử
  Lập hiến
  constituent assembly
  hội đồng lập hiến

  Danh từ

  Phần tử, yếu tố cấu tạo, thành phần
  Cử tri, người đi bầu (của một khu vực bầu cử)
  Người uỷ thác, người uỷ nhiệm (cho người khác bênh vực quyền lợi của mình)

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  cấu tử

  Toán & tin

  cấu thành
  constituent of unit
  cấu thành của đơn vị
  constituent of unity
  cấu thành của đơn vị
  constituent of zero
  cấu thành không

  Kỹ thuật chung

  bộ phận cấu thành
  cấu tạo
  hợp thành
  phân tử
  constituent cell
  phần tử bố cục
  constituent cell
  phần tử phối hợp
  phần tử
  constituent cell
  phần tử bố cục
  constituent cell
  phần tử phối hợp

  Địa chất

  cấu tử, thành phần, yếu tố

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X