• Thông dụng

  Danh từ

  Lệ phí phục vụ, tiền puộc boa (trong nhà hàng)

  Kinh tế

  phí dịch vụ
  LCL service charge
  phí dịch vụ (công- ten-nơ) chất chung
  phí dịch vụ chung
  phí làm hàng
  phí nhờ vay tiền
  phí phục vu
  including the service charge
  gồm cả phí phục vụ
  service charge included
  gồm cả phí phục vụ (trong tiền phòng khách sạn)
  phí phục vụ
  including the service charge
  gồm cả phí phục vụ
  service charge included
  gồm cả phí phục vụ (trong tiền phòng khách sạn)
  phí thủ tục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X