• /in´klu:diη/

  Thông dụng

  Giới từ

  Bao gồm cả, kể cả
  there are twelve, including the children
  có mười hai người kể cả trẻ con
  up to and including December 31th
  tính đến và gồm cả ngày 31 tháng chạp

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bao gồm
  gồm cả

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  excluding , rejecting

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X