• Xây dựng

  lớp trát cuối
  lớp trát ngoài cùng

  Kỹ thuật chung

  lớp ngoài
  lớp phủ ngoài

  Giải thích EN: In plastering, the finishing coat; it is approximately 1/8 in. thick. Also, SKIMMING COAT, SKIM COAT. Giải thích VN: Trong việc trát vữa, một lớp phủ hoàn thiện dày xấp xỉ 1/8 inch. Tham khảo: SKIMMING COAT, SKIM COAT.

  lớp trang trí
  lớp trát hoàn thiện
  lớp trát mặt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X