• /´finiʃiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  (kỹ thuật) sự sang sửa lần cuối
  (ngành dệt) sự hồ (vải)

  Tính từ

  Kết thúc, kết liễu
  finishing stroke
  đòn kết liễu

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự gia công tinh, sự hoàn thiện, sự trang sửa

  Xây dựng

  sự tinh luyện

  Kỹ thuật chung

  hoàn thành
  đánh bóng kim loại

  Giải thích EN: The cleaning and polishing of metal. Giải thích VN: Làm sạch và đánh bóng kim loại.

  sự hoàn thiện
  face finishing
  sự hoàn thiện lớp mặt
  final finishing
  sự hoàn thiện dứt điểm
  finishing of arched surfaces
  sự hoàn thiện bề mặt vòm
  finishing of walls external angle
  sự hoàn thiện các góc ngoài tường
  finishing of walls internal angle
  sự hoàn thiện các góc trong tường
  finishing touch
  sự hoàn thiện cuối cùng
  interior finishing
  sự hoàn thiện bên trong
  machine finishing
  sự hoàn thiện bằng máy
  rough finishing
  sự hoàn thiện thô
  texture finishing
  sự hoàn thiện bề mặt
  sự miết mạch
  sự tinh chế
  sự trang sửa
  vỗ béo

  Giải thích EN: Agriculture. the fattening of animals for market. Giải thích VN: Trong nông nghiệp: vỗ béo một con vật để bán.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X