• Kỹ thuật chung

  nước bẩn
  nước thải
  clarified sewage water
  nước thải đã lắng trong
  industrial sewage water
  nước thải công nghiệp
  industrial sewage water
  nước thải sản xuất
  purified sewage water
  nước thải đã làm sạch
  sewage water disposal
  sự khử bỏ nước thải
  sewage water disposal
  sự loại bỏ nước thải

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X