• (đổi hướng từ Purified)
  /'pjuərifai/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Làm cho sạch, lọc trong, tinh chế
  Rửa sạch, gột sạch (tội lỗi), làm thanh khiết, làm trong trắng
  (tôn giáo) tẩy uế

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  (v) làm sạch, tinh chế

  Toán & tin

  loại bỏ lỗi

  Kỹ thuật chung

  làm sạch
  làm sạch, lọc

  Giải thích EN: To clear an area or object of all undesirable matter.

  Giải thích VN: Làm sạch một vùng hay một vật thể khỏi các vật chất không mong muốn.

  làm trong
  lọc sạch
  tinh chế

  Kinh tế

  sàng lọc
  tinh chế

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X