• /´ʃeik¸daun/

  Thông dụng

  Danh từ

  Giừơng tạm
  a shakedown on the floor
  chỗ nằm tạm trên sàn
  Sự rung cây lấy quả
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) sự tống tiền
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) (thông tục) sự lục soát kỹ càng
  Cuộc thử nghiệm cuối cùng (đối với con tàu, máy bay...)
  shakedown cruise
  sự chạy thử máy; chuyến thử nghiệm cuối cùng

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  giảm bớt số nhân viên
  shakedown in management staff
  sự giảm bớt số nhân viên quản lý
  tinh giản bộ máy
  việc chấn chỉnh nhân sự

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  frisk , search

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X