• /frisk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự nhảy cỡn, sự nô đùa

  Nội động từ

  Nhảy cỡn, nô đùa

  Ngoại động từ

  Vẫy (đuôi...) (chó)
  (từ lóng) lần (người) để tìm khí giới
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) lần (ai) để xoáy

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  lần soát

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  search

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X