• /´ʃip¸bildiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Việc đóng tàu, nghề đóng tàu

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  ngành đóng tàu

  Giao thông & vận tải

  kiến trúc tàu thuyền

  Xây dựng

  việc đóng tàu, nghề đóng tàu

  Giải thích EN: The conception, design, and construction of ships. Giải thích VN: Quan niệm, thiết kế, và chế tạo tàu thuyền.

  Kỹ thuật chung

  nghề đóng tàu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X