• /'∫u:,meikə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thợ đóng giày
  the shoemaker's wife is always the worst shod
  ở nhà vườn ăn cau sâu, bán áo quan chết bó chiếu


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  cobbler , cordwainer (archaic) , crispin , snob , soler

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X