• (đổi hướng từ Shooed)
  /ʃu:/

  Thông dụng

  Thán từ

  (thông tục) xụyt, xùy (nói để xua động vật hoặc người, nhất là trẻ con, đi chỗ khác)
  shoo, all of you, I'm busy
  xụyt, tất cả các cháu đi chơi chỗ khác, chú đang bận

  Ngoại động từ shooed

  Xua, đuổi, xuỵt
  to shoo the chickens aways
  xua gà đi chỗ khác

  Nội động từ

  Kêu để đuổi chim đi

  Hình Thái Từ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X