• Hóa học & vật liệu

    bao than lọc cho dòng phụ

    Giải thích EN: The process equipment used to further distill an intermediate stream from a contacting tower. Giải thích VN: Thiết bị xử lý sử dụng để lọc tiếp dòng phụ từ tháp tiếp xúc.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X