• (đổi hướng từ Signatories)
  /´signətri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Đã ký kết, đã ký hiệp ước (nước...)

  Danh từ

  Bên ký kết, nước (người..) ký kết
  the signatories to the Geneva Agreements
  các nước ký hiệp định Giơ-ne-vơ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  bên ký kết
  đã ký hiệp ước
  đã ký kết
  người ký kết
  người ký tên
  authorized signatory
  người ký tên có thẩm quyền
  người sáng lập
  nước ký kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X