• /ˈɔːθəraɪzd/

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  được cho phép
  được ủy quyền
  authorized settlement agent
  người trung gian được ủy quyền thanh toán
  authorized signature
  chữ ký của người được ủy quyền
  authorized surveyor
  người kiểm nghiệm được ủy quyền
  authorized to sign
  được ủy quyền ký

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  adjective
  unofficial

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X