• Toán & tin

  hàng số có nghĩa
  most significant digit
  hàng số có nghĩa lớn nhất

  Kỹ thuật chung

  chữ số có nghĩa
  least significant digit
  chữ số có nghĩa bé nhất
  least significant digit (LSD)
  chữ số có nghĩa tối thiểu
  MSD (mostsignificant digit)
  chữ số có nghĩa nhất
  significant digit arithmetic
  số học chữ số có nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X