• /si´liʃəs/

  Thông dụng

  Cách viết khác silicic

  ,sili'sif”r”s silicious
  i'li‘i”s

  Danh từ

  (hoá học) (thuộc) silic, silixic

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  chứa silic

  Kỹ thuật chung

  silic
  siliceous additive
  chất phụ gia silic
  siliceous deposit
  trầm tích silic
  siliceous earth
  đất silic
  siliceous limestone
  đá vôi silic
  siliceous residue
  cặn silic
  siliceous rock
  đá silic
  siliceous sand
  cát silic
  siliceous sand-stone
  cát kết silic
  siliceous sandstone
  sa thạch silic
  siliceous schist
  đá phiến silic
  siliceous schistose rock
  đá phiến silic
  siliceous soil
  đất chứa silic

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X