• Hóa học & vật liệu

    dòng một pha

    Giải thích EN: A flow in which only one phase is present. Giải thích VN: Một dòng trong đó chỉ có một pha được hiển thị.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X