• Xây dựng

  giai tần đơn

  Kỹ thuật chung

  dải biên đơn

  Giải thích VN: Phương pháp liên lạc vô tuyến qua một trong hai dải sóng biên và một phần nhỏ biên độ sóng mang làm tần số mẫu.

  narrow single sideband
  dải biên đơn hẹp
  narrow single sideband modulation
  sự điều biến dải biên đơn hẹp
  single sideband modulation
  sự điều biến dải biên đơn
  single sideband modulator
  bộ điều biến dải biên đơn
  single sideband transmission
  sự truyền dải biên đơn
  single-sideband filter
  bộ lọc dải biên đơn
  một dải biên
  single sideband filter
  bộ lọc một dải biên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X