• /´sit¸in/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc biểu tình ngồi; sự phản đối thể hiện bằng biểu tình ngồi

  Nguồn khác

  • sit-in : Corporateinformation

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chiếm xưởng
  sự chiếm xưởng

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X