• /mɑ:tʃ/

  Thông dụng

  Danh từ

  (quân sự) cuộc hành quân; chặng đường hành quân (trong một thời gian...); bước đi (hành quân)
  a line of march
  đường hành quân
  to be on the march
  đang hành quân
  a day's march
  chặng đường hành quân trong một ngày
  Cuộc đi bộ; cuộc diễu hành
  a peace march
  cuộc đi bộ vì hoà bình
  (nghĩa bóng) sự tiến triển, sự trôi đi
  the march of events
  sự tiến triển của sự việc
  the march of time
  sự trôi đi của thời gian
  Hành khúc
  military march
  khúc quân hành
  a dead march
  nhạc truy điệu

  Nội động từ

  Diễu hành; tuần hành
  Bước đều
  quick march !
  bước đều, bước
  Hành quân
  to march in a village
  tiến vào một ngôi làng
  to march off
  bước đi; bỏ đi
  to march out
  bước ra; đi ra
  to march past somebody
  diễu hành qua trước mặt ai

  Ngoại động từ

  Đưa đi; bắt đi; dẫn đi
  the police marched the criminal away
  cảnh sát dẫn tên tội phạm đi
  to give somebody his marching orders
  buộc ai thôi việc
  to get one's marching orders
  bị đuổi việc

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  tháng ba
  long march
  tháng Ba dài

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X