• /ˌdɛmənˈstreɪʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự thể hiện, sự biểu hiện
  a demonstration of joy
  sự biểu hiện nỗi vui mừng
  a demonstration of love
  sự biểu hiện tình yêu thương
  Sự chứng minh, sự thuyết minh
  Luận chứng
  (chính trị) cuộc biểu tình, cuộc biểu tình tuần hành, cuộc biểu dương lực lượng
  (quân sự) cuộc thao diễn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [sự, phép] chứng minh
  analytic demonstration
  phép chứng minh giải tích
  direct demonstration
  phép chứng minh trực tiếp
  indirect demonstration
  phép chứng minh gián tiếp


  Điện lạnh

  sự trình diễn

  Kỹ thuật chung

  biểu diễn
  chứng minh
  analytic demonstration
  phép chứng minh giải tích
  demonstration by deduction
  chứng minh bằng suy diễn
  demonstration by induction
  chứng minh bằng quy nạp
  demonstration program
  chương trình chứng minh
  direct demonstration
  chứng minh trực tiếp
  indirect demonstration
  chứng minh gián tiếp
  indirect demonstration
  phép chứng minh gián tiếp

  Kinh tế

  sự trưng bày giới thiệu (sản phẩm mới)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X