• /skʌl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sọ, đầu lâu
  skull and crossbones
  đầu lâu và hai xương chéo (tượng trưng cho sự chết)
  Đầu óc, bộ óc
  thick skull
  óc ngu si, óc đần độn
  empty skull
  đầu óc rỗng tuếch

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  tảng đóng (ở gầu xúc) bướu lò

  Y học

  sọ

  Kinh tế

  sọ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  cephalic
  noun
  brain , cranium , death's-head , head , mind , scalp , skullcap , vertex

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X