• /´və:teks/

  Thông dụng

  Danh từ, số nhiều vertexes, .vertices

  Đỉnh, chỏm, chóp, ngọn, điểm cao nhất
  the vertex of an angle
  đỉnh của một góc
  (toán học) đỉnh (điểm ở một tam giác, hình nón.. đối diện với đáy); đỉnh (giao điểm của những đường thẳng tạo nên một góc)
  (nghĩa bóng) đỉnh, cực điểm
  (giải phẫu) đỉnh đầu
  (thiên văn học) thiên đỉnh

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đỉnh, ngọn, chóp

  Toán & tin

  đỉnh; (thiên văn ) thiên đỉnh
  vertex of an angle
  đỉnh của một góc
  vertex of a cone
  đỉnh của một tam giác
  neutral vertex
  đỉnh trung tính; đỉnh trung ho

  Xây dựng

  thiên đỉnh

  Điện

  điểm tương giao

  Giải thích VN: Sự tương giao của hai đường. Đầu nhọn của chữ V.

  Kỹ thuật chung

  chỏm
  chóp
  lens vertex
  chóp ống kính
  khóa vòm
  ngọn
  đỉnh

  Giải thích VN: Là một dạng tập hợp tọa độ cấu thành nên một đường.

  angular vertex
  đỉnh góc
  lens vertex
  đỉnh ống kính
  neutral vertex
  đỉnh trung hòa
  neutral vertex
  đỉnh trung tính
  vertex angle
  góc ở đỉnh
  vertex colour
  màu đỉnh
  vertex data
  dữ liệu đỉnh
  vertex figure
  hình đỉnh
  vertex of a cone
  đỉnh của một hình nón
  vertex of a triangle
  đỉnh của một tam giác
  vertex of an angle
  đỉnh của một góc
  vertex of cornea
  đỉnh giác mạc
  đỉnh vòm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  noun
  bottom , nadir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X