• /skʌŋk/

  Thông dụng

  Danh từ

  (động vật học) chồn hôi (như) polecat; bộ lông chồn hôi (ở châu Âu)
  (thông tục) người đê tiện, người đáng khinh

  Ngoại động từ

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đánh gục, đánh bại hoàn toàn (trong cuộc đấu...)

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X