• /slɛd/

  Thông dụng

  Cách viết khác sleigh

  Danh từ (như) .sledge

  Xe trượt tuyết (do ngựa, chó, hươu kéo)

  Nội động từ (như) .sledge

  Đi bằng xe trượt tuyết

  Ngoại động từ

  Chở bằng xe trượt tuyết

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  máy trượt nhấc ray
  tấm trượt

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  sledge

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X