• /´sli:knis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính chất bóng, tính chất mượt (tóc..)
  Sự mỡ màng; tình trạng trông béo tốt và giàu có (người)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) sự khéo, sự ngọt xớt (lời nói, thái độ)
  Kiểu dáng đẹp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X