• /gleiz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Men, nước men (đồ sứ, đò gốm)
  a vase with a fine crackle glaze
  cái lọ có nước men rạn đẹp
  Đồ gốm tráng men
  Nước láng, nước bóng (da, vải, bức tranh...)
  Vẻ đờ đẫn (của mắt)
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) lớp băng, lớp nước đá

  Ngoại động từ

  Lắp kính, bao bằng kính
  to glaze a window
  lắp kính cửa sổ
  Tráng men; làm láng
  to glaze pottery
  tráng men đồ gốm
  Đánh bóng
  Làm mờ (mắt)

  Nội động từ

  Đờ ra, đờ đẫn ra (mắt)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  làm bóng láng

  Ô tô

  sự nhẵn bóng

  Xây dựng

  lángbóng

  Kỹ thuật chung

  đánh bóng
  đóng băng
  làm bóng
  làm bóng (giấy)
  láng
  glaze grinder
  máy mài lớp láng
  lắp kính
  lớp láng
  glaze grinder
  máy mài lớp láng
  lớp men
  nước láng
  nước bóng
  nước men

  Giải thích EN: A smooth, glossy, glasslike coating applied to the face surface of a brick or pottery.

  Giải thích VN: Một lớp phủ giống thủy tinh, trơn bóng dùng cho các bền mặt của gạch hay đồ gốm.

  men
  phủ băng
  glaze solution
  phòng phủ băng
  sự đánh bóng
  sự láng bóng
  sự sáng màu
  tráng men

  Giải thích EN: To apply such a surface.

  Giải thích VN: Dùng các chất như vậy cho một bề mặt.

  glaze kiln
  lò tráng men

  Kinh tế

  đánh bóng
  đồ gốm tráng men
  nước men
  phủ bề mặt
  tráng men
  xoa bóng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  stripper
  verb
  strip

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X