• /'slendənis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự mảnh khảnh, sự thon thả (của một vật)
  Vóc mảnh khảnh, tầm người mảnh dẻ; sự thon nhỏ
  Sự ít ỏi, sự nghèo nàn
  Sự mỏng manh
  Sự yếu ớt, sự không âm vang (âm thanh, tiếng nói)
  Sự không thích hợp

  Xây dựng

  Độ mảnh

  Kỹ thuật chung

  độ mảnh
  bar slenderness radio
  tỷ lệ độ mảnh của thanh
  column slenderness ratio
  độ mảnh của cột
  design slenderness ratio
  độ mảnh thiết kế
  slenderness effect
  hiệu ứng độ mảnh
  slenderness ratio
  hệ số độ mảnh
  slenderness ratio of composite section
  độ mảnh của tiết diện ghép
  ultimate slenderness ratio
  hệ số độ mảnh giới hạn
  wall slenderness ratio
  tỷ số độ mảnh của vách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X