• Hóa học & vật liệu

    máy nén có khoang trượt

    Giải thích EN: A rotary compressor that has moving vanes to compress the fluid in stages. Giải thích VN: Một máy nén có các khoang động để nén chất lỏng trong các giai đoạn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X