• /v. kəmˈprɛs ; n. ˈkɒmprɛs/

  Thông dụng

  Danh từ

  (y học) gạc

  Ngoại động từ

  Ép, nén; đè
  compressed air
  khí nén
  (nghĩa bóng) làm cô đọng lại (ý nghĩ, lời nói...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nén, ép

  Cơ - Điện tử

  ép, nén, cô đặc

  Ô tô

  đè

  Toán & tin

  bó (dữ liệu)
  nén ép chặt lại

  Y học

  gạc

  Kỹ thuật chung

  cô (đặc)
  nén
  ép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X