• (đổi hướng từ Stages)
  /steɪdʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bệ, dài
  Giàn (thợ xây tường...)
  hanging stage
  giàn treo
  Bàn soi (kính hiển vi)
  Sân khấu
  ( the stage) nghề sân khấu
  to go on the stage
  trở thành diễn viên
  to quit the stage
  rời bỏ nghề kịch, rời bỏ sân khấu; (bóng) chết
  to put a play on stage
  đem trình diễn một vở kịch
  Vũ đài, phạm vi hoạt động, khung cảnh hoạt động
  to quit the stage of politics
  rời khỏi vũ đài chính trị
  a larger stage opened to him
  một phạm vi hoạt động lớn hơn đã mở ra cho anh ta
  Giai đoạn
  a critical stage
  giai đoạn nguy kịch
  Bộ phận của tên lửa vũ trụ, có động cơ riêng (khi dùng hết nhiên liệu thì tách lìa ra)
  (thông tục) xe ngựa tuyến (như) stage-coach; ( Mỹ) xe búyt
  Chặng đường; đoạn đường, quãng đường, trạm
  to travel be easy stages
  đi từng quãng ngắn một; đi một quãng lại nghỉ
  (vật lý) tầng, cấp
  amplifier stage
  tầng khuếch đại
  (địa lý,địa chất) tầng

  Ngoại động từ

  Trình diễn; đưa (vở kịch..) lên sân khấu
  Dàn cảnh; sắp xếp, tổ chức; mở, tiền hành (cuộc tấn công)
  to stage a demonstration
  tổ chức một cuộc biểu tình
  to stage an offensive
  mở một cuộc tấn công

  Nội động từ

  Dễ đóng, dễ đưa lên sâu khấu (kịch)
  this play does not stage well
  vở này khó đóng
  Đi bằng xe ngựa chở khách

  Cấu trúc từ

  be/go on the stage
  làm/trở thành diễn viên
  set the stage for something
  chuẩn bị cho cái gì; làm cho cái gì thành hiện thực, làm chi cái gì dễ dàng thuận lợi

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  pha

  Cơ - Điện tử

  Bệ, giàn, giá, bậc, mức, cấp

  Cơ khí & công trình

  bàn soi (kính hiển vi)

  Toán & tin

  tầng; cấp; mắt (sàng)
  stage of regulation
  (điều khiển học ) cấp điều khiển

  Vật lý

  đĩa (kính hiển vi)

  Kỹ thuật chung

  bệ
  bục sân khấu
  bước
  gain per stage
  sự khuếch đại từng bước
  many-stage
  nhiều bước
  multi-stage circuit
  mạch nhiều bước
  multiple-stage
  nhiều bước
  single-stage
  một bước
  switching stage
  bước chuyển mạch
  two-stage servo-system
  hệ secvo hai bước
  working stage
  bước thi công
  dài
  đài
  đoạn đường sắt
  giai đoạn
  B-stage resin
  nhựa giai đoạn B
  blending stage
  giai đoạn trộn
  braking stage
  hãm giai đoạn
  C-stage resin
  nhựa giai đoạn C
  cast in many stage phrases
  đổ bê tông theo nhiều giai đoạn
  compression stage
  giai đoạn nén
  concluding stage
  giai đoạn cuối
  construction stage
  giai đoạn xây dựng
  destruction stage
  giai đoạn phá hủy
  development stage
  giai đoạn phát triển
  elastic stage
  giai đoạn đàn hồi
  erecting stage
  giai đoạn lắp ráp
  erection stage
  giai đoạn lắp ráp
  experimental stage
  giai đoạn thí nghiệm
  experimental stage
  giai đoạn thử
  failure stage
  giai đoạn phá hoại
  freezing stage
  giai đoạn kết đông
  initial stage
  giai đoạn ban đầu
  liquid stage
  giai đoạn lỏng
  lock up stage
  giai đoạn xây dựng cuối cùng
  many-stage
  nhiều giai đoạn
  multiple-stage
  nhiều giai đoạn
  one-stage procession
  quá trình một giai đoạn
  plastic deformation stage
  giai đoạn biến dạng dẻo
  plastic stage
  giai đoạn chảy dẻo
  pressure stage
  giai đoạn nén
  printing stage
  giai đoạn in ảnh
  processing stage
  giai đoạn chế biến
  processing stage
  giai đoạn gia công
  processing stage
  giai đoạn xử lý
  prototype stage
  giai đoạn mẫu thử
  prototype stage
  giai đoạn nguyên mẫu
  reaction stage
  giai đoạn phản ứng
  settling stage
  giai đoạn lún
  shearing stage
  giai đoạn trượt
  single stage curing
  sự bảo dưỡng (bê tông) một giai đoạn
  single-stage
  một giai đoạn
  stage crushing
  nghiền chia giai đoạn
  stage floatation
  sự tuyển nổi giai đoạn
  stage grouting
  sự phun (vữa) theo từng giai đoạn
  stage of construction
  giai đoạn xây dựng thi công
  stage of decomposition
  giai đoạn phân hủy
  stage of early youth
  giai đoạn thanh niên sơ kỳ
  stage of failure
  giai đoạn phá hoại
  stage of full maturity
  giai đoạn trưởng thành hoàn toàn
  stage of late maturity
  giai đoạn trưởng thành muộn
  stage of late youth
  giai đoạn thành niên muộn
  stage of maturity
  giai đoạn trưởng thành
  stage of old age
  giai đoạn già nua
  stage of regional planning
  giai đoạn quy hoạch vùng
  stage of soil linear deformation
  giai đoạn biến dạng tuyến tính của đất
  stage of Strenthening
  giai đoạn tăng bền
  stage of work
  giai đoạn công tác
  three-stage
  ba giai đoạn
  three-stage process
  quá trình ba giai đoạn
  transition stage
  giai đoạn chuyển tiếp
  two-stage
  hai giai đoan
  two-stage
  hai giai đoạn
  two-stage design (practice)
  sự thiết kế (theo) hai giai đoạn
  two-stage filter
  bộ lọc hai giai đoạn
  two-stage process
  quá trình hai giai đoạn
  ultimate stage of reaction
  giai đoạn cuối cùng của phản ứng
  giàn giáo
  hanging stage
  giàn giáo di động
  hanging stage
  giàn giáo treo
  landing stage of scaffold
  sàn công tác trên giàn giáo
  traveling stage
  giàn giáo lăn
  giàn
  B-stage time
  thời gian tầng B
  expansion stage
  hành trình giãn nở
  expansion stage
  pha giãn nở
  expansion stage
  tầng giãn nở
  experimental stage
  gian đoạn thực nghiệm
  hanging stage
  giàn giáo di động
  hanging stage
  giàn giáo treo
  intermediate-frequency stage
  tầng tần số trung gian
  landing stage of scaffold
  sàn công tác trên giàn giáo
  low-stage regulating valve
  van giãn nở hạ áp
  multi-stage expansion
  giãn nở nhiều gian đoạn
  stage block (partof theater building)
  khung giàn sân khấu (bộ phận của nhà hát)
  stage expansion
  giãn nở từng cấp
  three-stage mission
  phi vụ không gian (bằng con tàu vũ trụ) ba tầng
  traveling stage
  giàn giáo lăn
  turbine stage
  giàn tuabin
  two-stage expansion
  giãn nở hai cấp
  ga
  bậc
  bãi
  mực
  mức độ
  mực nước
  float type water stage recorder
  thiết bị ghi mức nước kiểu phao
  highest stage
  mức nước cao nhất
  low-water stage
  mực nước cạn
  low-water stage
  mực nước thấp
  range of stage
  biên độ dao động mức nước
  stage discharge relation
  quan hệ mức nước-lưu lượng
  stage hydrograph
  biểu đồ mức nước
  stage hydrograph
  đường mức nước
  stage observation
  sự quan trắc mức nước
  stage of river
  mực nước dòng sông
  stage of zero flow
  mực nước khi lưu lượng bằng không
  stage recorder
  mưa ghi mức nước
  stage relation
  quan hệ mức nước
  stage-volume relation
  quan hệ mức nước-dung tích
  mực thước
  pha
  quảng trường
  sàn
  sân
  sân khấu
  back stage
  bộ phận sau sân khấu
  box-type stage
  sân khấu hộp
  deep stage
  sân khấu hộp
  deep stage with out portal
  sân khấu không khung
  main part of stage
  phần chính của sân khấu
  open stage (surroundedby audience on three sides)
  sân khấu hở
  open-air stage
  sân khấu ngoài trời
  panorama stage
  sân khấu toàn cảnh
  platform stage
  sân khấu bệ
  platform stage
  sân khấu bục
  projection stage illumination
  sự chiếu sáng sân khấu
  ring stage (runningaround the hall)
  sân khấu vòng tròn (xoay quanh phòng khán giả)
  rotary stage
  sân khấu quay
  rotary stage drum
  vành quay của sân khấu
  stage block (partof theater building)
  khung giàn sân khấu (bộ phận của nhà hát)
  stage curtain box
  hộp màn sân khấu
  stage floor
  sàn sân khấu
  stage floor elevating table
  mặt nâng sàn sân khấu
  stage lifting machinery
  thang nâng sân khấu
  stage lighting
  sự chiếu sáng sân khấu
  stage ring
  vòng sân khấu
  stage service gallery
  cánh gà sân khấu
  stage with ancillary premises
  tổ hợp sân khấu (sân khấu và các buồng phục vụ)
  structural portal of stage
  khung kết cấu của sân khấu
  three-portal stage
  sân khấu ba khung
  upper gridiron stage
  sân khấu có khung kéo phông
  sàn làm việc
  sàn thao tác
  thứ tự
  thước

  Kinh tế

  chặng đường
  chặng đường tính phí (chuyên chở)
  giai đoạn
  ageing stage
  giai đoạn già
  ageing stage
  giai đoạn ổn định
  analysis stage
  giai đoạn phân tích
  buyer readiness stage
  giai đoạn sẵn sàng mua
  competitive stage
  giai đoạn cạnh tranh
  design stage
  giai đoạn thiết kế
  development stage
  giai đoạn phát triển
  experimental stage
  giai đoạn thí nghiệm
  introduction stage
  giai đoạn mới giới thiệu
  pioneering stage
  giai đoạn mở đường
  planning stage
  giai đoạn kế hoạch
  proof stage
  giai đoạn thử thách
  retentive stage
  giai đoạn duy trì
  stage of production
  giai đoạn sản xuất
  takeoff stage of a developing economy
  giai đoạn cất cánh của một nền kinh tế
  two-stage sampling
  cách lấy mẫu hai giai đoạn
  nghề sân khấu
  sân khấu
  thời kỳ
  abandonment stage
  thời kỳ thay thế
  tiến trình
  trạm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X