• /´slaitiη/

  Thông dụng

  Tính từ
  Khinh thường, coi nhẹ
  a slighting remark
  một nhận xét khinh thường

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X