• /di'rɒgətəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm giảm; xúc phạm đến (uy tín, danh dự, danh giá, quyền lợi...); không xứng với (phẩm giá, địa vị...)
  a derogatory remark
  lời nhận xét làm giảm giá trị người khác
  a derogatory behaviour
  cách cư xử không xứng với phẩm giá của mình
  (pháp lý) vi phạm, phạm luật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X