• /´pi:dʒɔrətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có nghĩa xấu, miệt thị (từ)

  Danh từ

  Từ có nghĩa xấu, miệt thị
  pejorative remarks
  những nhận xét có ý chê bai


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X