• /smɔ:list/

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cực tiểu
  nhỏ nhất
  smallest chain
  dây chuyền nhỏ nhất
  smallest common multiple
  bội chung nhỏ nhất
  Smallest Executable Unit (SEU)
  đơn vị chấp hành nhỏ nhất
  the smallest element
  phần tử nhỏ nhất

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  littlest , minimum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X