• /snæfl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cương ngựa không có dây cằm
  to ride someone on the snaffle
  gượng nhẹ người nào

  Ngoại động từ

  Buộc cương ngựa
  (từ lóng) lấy, ăn cắp, nẫng, xoáy

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X