• Thông dụng

  Danh từ

  Dây buộc chó săn, xích chó săn
  Bộ ba chó săn; bộ ba thỏ rừng
  (ngành dệt) cái go
  To hold sth in leash
  Kiểm soát chặt chẽ
  to slip the leash
  buông lỏng
  to strain at the leash to do sth
  hăm hở làm điều gì

  Ngoại động từ

  Buộc bằng dây, thắt bằng dây

  Chuyên ngành

  Y học

  bó, sợi, thừng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  let go , release

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X