• /sneil/

  Thông dụng

  Danh từ

  Con ốc sên
  Người chậm như sên
  at the snail's pace
  rất chậm; chậm như sên

  Nội động từ

  Bắt ốc sên, khử ốc sên (ở vườn)

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  đường xoắn ốc (phẳng)

  Kinh tế

  ốc sên

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X