• Kỹ thuật chung

  cacbon đioxit rắn
  solid carbon dioxide cooled
  được làm lạnh bằng cacbon đioxit rắn
  CO2 rắn
  đá khô

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X