• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Hóa học & vật liệu

  đã làm nguội

  Kỹ thuật chung

  được làm mát
  fan cooled
  được làm mát bằng quạt
  water cooled
  được làm mát bằng nước
  được làm lạnh
  cooled air
  không khí được làm lạnh
  cooled compartment
  buồng (được làm) lạnh
  cooled compartment
  buồng (được) làm lạnh
  cooled cooling medium
  chất tải lạnh được làm lạnh
  cooled food
  thực phẩm được làm lạnh
  cooled gas
  khí được làm lạnh
  cooled heat exchange liquid
  chất tải nhiệt được làm lạnh
  cooled liquid
  chát lỏng được làm lạnh
  cooled liquid
  chất lỏng được làm lạnh
  cooled maser
  maser được làm lạnh
  cooled maser
  maze được làm lạnh
  cooled medium
  chất lỏng được làm lạnh
  cooled medium
  môi trường được làm lạnh
  cooled mixture
  hỗn hợp được làm lạnh
  cooled product
  sản phẩm được làm lạnh
  cooled section
  khu vực được làm lạnh
  cooled slab
  tấm được làm lạnh
  cooled solution
  dung dịch được làm lạnh
  cooled space
  không gian được làm lạnh
  cooled surface
  bề mặt được làm lạnh
  cooled vapour
  hơi được làm lạnh
  cooled vapour stream
  dòng hơi được làm lạnh
  cooled wall
  vách được làm lạnh
  cooled [refrigerated] water
  nước đã được làm lạnh
  initially cooled
  được làm lạnh ban đầu
  initially cooled
  được làm lạnh sơ bộ
  solid carbon dioxide cooled
  được làm lạnh bằng (nước) đá khô
  solid carbon dioxide cooled
  được làm lạnh bằng cacbon đioxit rắn
  solid carbon dioxide cooled
  được làm lạnh bằng CO2 rắn
  solid carbon dioxide cooled
  được làm lạnh bằng đá khô
  làm lạnh
  cooled air
  không khí được làm lạnh
  cooled compartment
  buồng (được làm) lạnh
  cooled compartment
  buồng (được) làm lạnh
  cooled condition
  điều kiện làm lạnh
  cooled condition
  trạng thái làm lạnh
  cooled condition [state]
  điều kiện làm lạnh
  cooled condition [state]
  trạng thái làm lạnh
  cooled cooling medium
  chất tải lạnh được làm lạnh
  cooled food
  thực phẩm được làm lạnh
  cooled gas
  khí được làm lạnh
  cooled heat exchange liquid
  chất tải nhiệt được làm lạnh
  cooled hopper
  thùng làm lạnh
  cooled liquid
  chát lỏng được làm lạnh
  cooled liquid
  chất lỏng được làm lạnh
  cooled maser
  maser được làm lạnh
  cooled maser
  maze được làm lạnh
  cooled medium
  chất lỏng được làm lạnh
  cooled medium
  môi trường được làm lạnh
  cooled mixture
  hỗn hợp được làm lạnh
  cooled product
  sản phẩm được làm lạnh
  cooled section
  khu vực được làm lạnh
  cooled slab
  tấm được làm lạnh
  cooled solution
  dung dịch được làm lạnh
  cooled space
  không gian được làm lạnh
  cooled state
  điều kiện làm lạnh
  cooled state
  trạng thái làm lạnh
  cooled storehouse
  kho làm lạnh
  cooled surface
  bề mặt được làm lạnh
  cooled vapour
  hơi được làm lạnh
  cooled vapour stream
  dòng hơi được làm lạnh
  cooled wall
  vách được làm lạnh
  cooled water
  nước đã làm lạnh
  cooled [refrigerated] water
  nước đã được làm lạnh
  evaporative cooled
  làm lạnh bằng bốc hơi
  fan cooled
  đã làm lạnh bằng quạt
  ice-cooled (rail) car
  vagôn làm lạnh bằng (nước) đá
  ice-cooled (rail) car
  vagông làm lạnh bằng đá
  initially cooled
  được làm lạnh ban đầu
  initially cooled
  được làm lạnh sơ bộ
  solid carbon dioxide cooled
  được làm lạnh bằng (nước) đá khô
  solid carbon dioxide cooled
  được làm lạnh bằng cacbon đioxit rắn
  solid carbon dioxide cooled
  được làm lạnh bằng CO2 rắn
  solid carbon dioxide cooled
  được làm lạnh bằng đá khô
  solid carbon dioxide cooled container
  côngtenơ làm lạnh bằng (nước) đá khô
  solid carbon dioxide cooled container
  côngtenơ làm lạnh bằng đá khô
  transpiration cooled window
  cửa sổ làm lạnh bằng thoát (bay) hơi khuếch tán
  water cooled
  đã làm lạnh bằng nước
  water cooled condenser
  bộ ngưng làm lạnh bằng nước
  water cooled engine
  động cơ do nước làm lạnh
  water-cooled
  làm lạnh bằng nước
  làm nguội
  air-cooled installation
  làm nguội bằng không khí
  internally cooled
  được làm nguội bên trong
  sea water cooled
  được làm nguội bằng nước biển
  water-cooled
  được làm nguội bằng nước (động cơ)
  water-cooled tube
  đèn làm nguội bằng nước

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X