• Hóa học & vật liệu

    quy trình solutizer-tannin

    Giải thích EN: An early form of the solutizer-air regenerative process that regenerates the solution by a tannin-catalyzed oxidation. Giải thích VN: Một mẫu sớm của quy trình tạo hỗn hợp khí dùng để tạo dung dịch bởi một tannin-catalyzed oxidation.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X