• /ri´dʒenərətiv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Làm tái sinh, phục hồi; phục hưng; cải tạo
  regenerative furnance
  (kỹ thuật) lò tái sinh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  hồi nhiệt
  regenerative adsorption
  hấp thụ (hồi nhiệt)
  regenerative adsorption
  hấp thụ hồi nhiệt
  regenerative air cycle refrigerating system
  hệ thống lạnh có hồi nhiệt không khí
  regenerative air cycle regenerating system
  hệ (thống) lạnh có hồi nhiệt không khí
  regenerative heat transfer
  sự hồi nhiệt
  regenerative heat transfer
  sự truyền nhiệt dạng hồi nhiệt
  regenerative heat transfer
  truyền nhiệt dạng hồi nhiệt
  regenerative process
  quá trình hồi nhiệt
  regenerative vapour regenerating system
  hệ (thống) lạnh nén hơi có hồi nhiệt
  tái sinh
  optical regenerative power
  công suất tái sinh quang
  optical regenerative repeater
  bộ chuyển tiếp tái sinh quang
  regenerative adsorption
  hấp thụ tái sinh
  regenerative amplification
  sự khuếch đại tái sinh (vô tuyến)
  regenerative amplifier
  bộ khuếch đại tái sinh (vô tuyến)
  regenerative brake
  hãm tái sinh
  regenerative braking
  hãm tái sinh
  regenerative braking
  sự hãm tái sinh
  regenerative cell
  pin tái sinh
  regenerative chamber
  buồng tái sinh
  regenerative circuit
  mạch tái sinh (vô tuyến)
  regenerative cooling
  làm lạnh tái sinh
  regenerative cooling
  sự làm lạnh tái sinh
  regenerative detector
  bộ tách sóng tái sinh
  regenerative feedback
  phản hồi tái sinh
  regenerative feedback
  sự hồi tiếp tái sinh (vô tuyến)
  regenerative fuel cell
  pin nhiên liệu tái sinh
  regenerative furnace
  lò tái sinh
  regenerative gas furnace
  lò ga tái sinh
  regenerative heat exchanger
  bộ trao đổi nhiệt tái sinh
  regenerative heating
  sự sưởi ấm tái sinh
  regenerative heating
  sưởi ấm tái sinh
  regenerative hops
  nhảy vọt tái sinh
  regenerative reactor
  lò phản ứng tái sinh
  regenerative receiver
  máy thu nhận tái sinh
  regenerative receiver
  máy thu tái sinh
  regenerative repeater
  bộ chuyển tiếp tái sinh
  regenerative repeater
  bộ chuyển tiếp tái sinh (điện báo)
  regenerative system
  hệ thống tái sinh
  regenerative track
  đường tái sinh
  thermal regenerative cell
  pin tái sinh nhiệt (pin nhiên liệu)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X