• /´sɔ:li/

  Thông dụng

  Phó từ

  Một cách nghiêm trọng; rất lớn, rất nhiều
  help was sorely needed
  sự giúp đỡ là hết sức cần thiết
  she was sorely missed at the reunion
  trong buổi đoàn tụ, mọi người rất nhớ đến cô ấy


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X