• Kỹ thuật chung

  kỹ xảo âm thanh
  năng lượng âm
  sound energy density
  mật độ năng lượng âm (thanh)
  sound energy flux
  dòng năng lượng âm thanh
  sound energy loss
  mất mát năng lượng âm
  năng lượng âm thanh
  sound energy density
  mật độ năng lượng âm (thanh)
  sound energy flux
  dòng năng lượng âm thanh
  hiệu ứng âm thanh

  Xây dựng

  năng lượng âm thanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X