• /flʌks/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chảy mạnh, sự tuôn ra
  a flux of talk
  chuyện thao thao bất tuyệt, chuyện nổ như ngô rang
  Sự thay đổi liên tục
  in a state of flux
  ở tình trạng thay đổi liên tục (không ổn định)
  (kỹ thuật) dòng, luồng
  axial flux
  dòng hướng trục
  neutron flux
  luồng nơtron
  (toán học), (vật lý) thông lượng
  vector flux
  thông lượng vectơ
  radiation flux
  thông lượng bức xạ
  (kỹ thuật) chất gây cháy (luyện kim)
  (y học) sự băng huyết
  (từ cổ,nghĩa cổ) bệnh kiết lỵ

  Nội động từ

  Chảy ra, đổ ra, tuôn ra

  Ngoại động từ

  Làm chảy (kim loại) bằng chất gây chảy
  (y học) tấy

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  thông lượng, dòng
  enegy flux
  năng thông, dòng năng lượng
  luminous flux
  quang thông, dòng ánh sáng
  magnetic flux
  thông lượng từ
  vanishing flux
  thông lượng triệt tiêu


  Môi trường

  Thông lượng
  1. Sự chảy hoặc dòng chảy.
  2. Chất giúp các kim loại chảy cùng nhau.

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Chất trợ dung, dòng chảy, luồng, thông lượng

  Cơ khí & công trình

  dòng luồng

  Hóa học & vật liệu

  chất gây cháy

  Giải thích EN: A resin or similar substance that is used in soldering, welding, or brazing in order to remove oxides from the surfaces to be joined and thus promote their bonding.

  Giải thích VN: Một chất bằng nhựa thông hay tương tự được dùng trong việc hàn để loại bỏ ôxit khỏi bề mặt được nối và do đó làm tăng tính liên kết.

  chất nóng chảy

  Xây dựng

  bãi cát bồi
  sự dung

  Y học

  sự chảy mạnh

  Kỹ thuật chung

  chất pha loãng
  nấu chảy
  đổ ra
  dòng
  amplitude of heat flux oscillation
  biên độ dao động của dòng nhiệt
  asymtonic flux
  dòng tiệm cận
  axial flux
  dòng chảy hướng trục
  axial flux
  dòng hướng tâm
  corpuscular flux
  dòng hạt
  diffusion flux
  dòng khuếch tán
  eddy heat flux
  dẫn dòng xoáy
  eddy heat flux
  dẫn nhiệt dòng xoáy
  eddy heat flux
  thông lượng nhiệt dòng xoáy
  energy flux
  dòng năng lượng
  energy flux density
  mật độ dòng năng lượng
  fluid flux
  dòng chất lưu
  flux density vector
  vectơ mật độ dòng
  flux line
  dòng thông lượng
  flux of energy
  dòng năng lượng
  heat flux
  dòng nhiệt
  heat flux density
  mật độ dòng nhiệt
  incoming flux
  dòng tới
  isotopic flux
  dòng đồng vị
  isotropic flux
  dòng đồng hướng
  leakage flux
  dòng rò
  line of flux
  dòng thông lượng
  luminous flux
  dòng ánh sáng
  mass flux
  dòng chất
  mass flux density
  mật độ dòng chất
  neutron flux
  dòng notron
  optical flux
  dòng ánh sáng
  outward flux
  dòng ra
  power flux density
  mật độ dòng điện
  power flux density
  mật độ dòng năng lượng
  radiant flux
  dòng bức xạ
  radiant flux volume density
  mật độ dòng bức xạ
  sound energy flux
  dòng năng lượng âm thanh
  thermal flux
  dòng nhiệt
  thermal flux (flow
  dòng nhiệt
  transverse flux machine
  máy dòng ngang
  dòng chảy mạnh
  dòng chảy
  axial flux
  dòng chảy hướng trục
  luồng
  bactericidal flux
  luồng (thuốc) sát trùng
  colorless flux
  luồng không màu
  colourless flux
  luồng không màu
  communicating flux
  thông lượng đảo lưu
  corpuscular flux
  luồng hạt
  corpuscular flux
  thông lượng hạt
  critical cucleate boiling heat flux
  thông lượng nhiệt tới hạn khi sủi bọt
  delayed flux
  luồng trễ
  disc flux meter
  thông lượng kế đĩa
  displacement flux
  thông lượng dịch chuyển
  displacement flux
  thông lượng điện dịch
  eddy heat flux
  thông lượng nhiệt dòng xoáy
  electric flux density
  mật độ thông lượng điện
  electric flux line
  đường thông lượng điện
  electrostatic flux
  thông lượng cảm ứng điện
  electrostatic flux
  thông lượng tĩnh điện
  energy flux
  dòng năng lượng
  energy flux
  thông lượng năng lượng
  energy flux density
  mật độ dòng năng lượng
  entering flux
  thông lượng vào
  entropic flux
  thông lượng entropy
  equilibrium flux
  thông lượng cân bằng
  flux cut by a circuit element
  thông lượng qua một phần tử mạch
  flux cut by a conductor
  thông lượng qua một dây dẫn
  flux density
  mật độ thông lượng
  flux illuminating the satellite
  luồng chiếu sáng vệ tinh
  flux leakage
  thông lượng rò
  flux line
  dòng thông lượng
  flux line
  đường thông lượng
  flux of energy
  dòng năng lượng
  flux of radiation
  thông lượng bức xạ
  flux of vector
  thông lượng vector
  flux quantum
  lượng tử thông lượng
  flux reversal
  sự đảo thông lượng
  flux through a circuit
  thông lượng điện qua mạch
  flux transition
  sự chuyển tiếp thông lượng
  flux unit
  đơn vị thông lượng
  flux-diversion relay
  làm chệch hướng thông lượng
  flux-gate magnetometer
  từ kế cửa thông lượng
  frozen flux
  thông lượng đông cứng
  gamma-flux
  thông lượng gama
  gaussmeter Gauss's law of flux
  định luật Gauss về thông lượng
  heat flux
  luồng nhiệt
  heat flux
  thông lượng nhiệt
  incoming flux
  luồng tới
  incoming flux
  thông lượng tới
  induction flux
  thông lượng cảm ứng
  interference flux
  thông lượng luồng giao thoa
  interfering power flux
  luồng công suất giao thoa
  inward flux
  luồng chảy vào
  inward flux
  thông lượng vào
  leakage flux
  luồng rò
  leakage flux
  thông lượng nơtron rò
  leakage flux
  thông lượng rò
  light flux
  thông lượng ánh sáng
  line of flux
  dòng thông lượng
  line of flux
  đường thông lượng
  luminous flux
  luồng ánh sáng
  luminous flux
  thông lượng ánh sáng
  luminous flux
  thông lượng sáng
  magnetic flux
  lượng từ thông
  magnetic lines of flux
  thông lượng từ
  mass flux
  thông lượng chất
  maximum flux heat
  thông lượng nhiệt đỉnh
  neutron flux
  luồng nơtron
  neutron flux
  thông luợng notron
  outward flux
  luồng ra
  outward flux
  thông lượng ra
  over-flux
  sự quá thông lượng
  particle flux
  thông lượng hạt
  peak heat flux
  thông lượng nhiệt đỉnh
  power flux density
  mật độ dòng năng lượng
  radial neutron flux
  thông lượng nơtron hướng tâm
  radiant flux
  lượng bức xạ
  radiant flux density
  độ rọi năng lượng
  radiant flux density
  lượng bức xạ
  radiant flux density
  mật độ năng lượng bức xạ
  radiant flux density
  mật độ thông lượng bức xạ
  radiation flux
  thông lượng bức xạ
  radiation flux density
  mật độ thông lượng bức xạ
  Received Power Flux Density (RPFD)
  mật độ thông lượng công suất thu
  remanent flux density
  mật độ thông lượng dư
  residual flux density
  mật độ thông lượng dư
  sediment flux
  lưu lượng phù sa (trong đơn vị mặt cắt ướt)
  shear flux
  luồng biến dạng trượt
  shear tress flux
  luồng ứng suất cắt
  short-circuit flux
  luồng chậm mạch
  sound energy flux
  dòng năng lượng âm thanh
  surface heat flux
  thông lượng nhiệt (qua bề mặt)
  thermal flux
  thông lượng nhiệt
  transverse flux linear motor
  động cơ tuyến tính thông lượng ngang
  transverse flux machine
  máy luồng ngang
  transverse flux machine
  máy thông lượng ngang
  vanishing flux
  thông lượng triệt tiêu
  vector flux
  thông lượng vectơ
  nóng chảy
  nung chảy
  flux additive
  chất phụ gia nung chảy
  flux powder
  bột nung chảy
  sự tuôn ra

  Kinh tế

  dòng chảy

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X